Chemical Compatibility
 AAA= Excellent, AA = Good, A = Limited, U = Unsatisfactory

Resin Codes: LDPE: Low Density Polyethylene. HDPE: High Density Polyethylene. PP Polypropylene. PS Polystyrene. PP-CO: Co-Polymer


 LDPEHDPEPP/PP-COPS
Chemical20°C20°C20°C20°C
AcetaldehydeAAAAAAU
Acetamide, Sat.AAAAAAAAAAAA
Acetic Acid, 50%AAAAAAAAAAA
Acetic AnhydrideUAAAU
AcetoneAAAAAAAAAU
AcetonitrileAAAAAAAU
AcrylonitrileAAAAAAAU
Adipic AcidAAAAAAAAAAAA
AlanineAAAAAAAAAAAA
Allyl AlcoholAAAAAAAAAAA
Aluminum HydroxideAAAAAAAAAAA
Aluminum SaltsAAAAAAAAAAA
Amino AcidsAAAAAAAAAAAA
AmmoniaAAAAAAAAAAA
Ammonium Acetate, Sat.AAAAAAAAAAAA
Ammonium GlycolateAAAAAAAAAAAA
Ammonium HydroxideAAAAAAAAAAA
Ammonium OxalateAAAAAAAAAAAA
Ammonium SaltsAAAAAAAAAAA
n-Amyl AcetateAAAAAAAU
Amyl ChlorideUAUU
AnilineAAAAAAAAU
Aqua RegiaUUUU
BenzaldehydeAAAAAAAAAU
BenzeneAAAAAU
Benzoic Acid, Sat.AAAAAAAAAAA
Benzyl AcetateAAAAAAAAAU
Benzyl AlcoholUAUU
BromineUAUU
BromobenzeneUAUU
BromoformUUUU
ButadieneUAUU
Butyl ChlorideUUUU
n-Butyl AcetateAAAAAAAU
Butyl AlcoholAAAAAAAAAAAA
Butyric AcidUAUU
Calcium HydroxideAAAAAAAAAAA
Calcium HypochloriteAAAAAAAAAAA
CarbazoleAAAAAAAAAAAA
Carbon DisulfideUUUU
Carbon TetrachlorideAAAAAU
Cellosolve AcetateAAAAAAAAAU
ChlorobenzeneUAUU
Chlorine 10% (Moist)AAAAAU
Chloroacetic AcidAAAAAAAAAAA
p-ChloroacetophenoneAAAAAAAAAU
ChloroformAAAAAU
Chromic Acid 50%AAAAAAAAA
Citric Acid 10%AAAAAAAAAAAA
CresolUAAAU
CyclohexaneAAAU
CyclohexanoneUAAU
CyclopentaneUAAU
n-decaneAAAA
Diacetone AlcoholAAAAAAAAA
o-DichlorobenzeneAAAU
p-DichlorobenzeneAAAAAU
1,2-DichloroethaneUUUU
2,4-DichlorophenolUUUU
Diethyl BenzeneUAUU
Diethyl EtherUAUU
Diethyl KetoneAAAAAAU
Diethyl MalonateAAAAAAAAAU
DiethylamineUAAAAA
Diethylene GlycolAAAAAAAAAAA
Dimethyl AcetamideAAAAAAAU
Dimethyl FormamideAAAAAAAAAU
DimethylsulfoxideAAAAAAAAAAAA
1,4-DioxaneAAAAAAU
Dipropylene GlycolAAAAAAAAAAAA
EtherUAUU
Ethyl AcetateAAAAAAAAAU
Ethyl Alcohol (Absolute)AAAAAAAAAA
Ethyl BenzeneAAAAU
Ethyl BenzoateAAAAAU
Ethyl ButyrateAAAAAAU
Ethyl Chloride, LiquidAAAU
Ethyl CyanoacetateAAAAAAAAAAA
Ethyl LactateAAAAAAAAAA
Ethylene ChlorideAAAAAU
Ethylene GlycolAAAAAAAAAAAA
Ethylene OxideAAAAU
Fatty AcidsAAAAAAAAAAAA
FluoridesAAAAAAAAAAA
FluorineAAAAU
Formaldehyde, 40%AAAAAAAAAU
Formic Acid, 98-100%AAAAAAAAAA
Glacial Acetic AcidAAAAAAAAAU
GlutaraldehydeAAAAAAAAAAAA
GlycerineAAAAAAAAAAAA
n-HeptaneAAAAU
HexaneUAAAAU
HydrazineUUUU
Hydrochloric Acid, 35%AAAAAAAAAA
Hydrofluoric Acid, 48%AAAAAAAAAU
Hydrogen PeroxideAAAAAAAAAAAA
Iodine CrystalsUUAU
Isobutyl AlcoholAAAAAAAAAAA
Isopropyl AcetateAAAAAAAU
Isopropyl AlcoholAAAAAAAAAAAA
Isopropyl BenzeneAAAAU
Isopropyl EtherUUUU
Lactic Acid, 85%AAAAAAAAAAA
MercuryAAAAAAAAAU
2-MethoxyethanolAAAAAAAAAU
Methoxyethyl OleateAAAAAAAAAU
Methyl AcetateAAAAU
Methyl AlcoholAAAAAAAAAA
Methyl Ethyl KetoneAAAAAAAAAU
Methyl Isobutyl KetoneAAAAAAAU
Methyl Propyl KetoneAAAAAAAU
Methyl-t-butyl EtherUAAU
Methylene ChlorideAAAAU
Mineral OilAAAAAAAAAAA
Mineral SpiritsAAAA
Nitric Acid, 1-10%AAAAAAAAAAA
Nitric Acid, 50%AAAAAU
Nitric Acid, 70%AAAUU
NitrobenzeneUAUU
NitromethaneUAAU
n-OctaneAAAAAAAAAU
Perchloric AcidAAAAAAAA
PerchloroethyleneUUUU
Phenol, LiquidUUUA
Phosphoric Acid, 85%AAAAAAAAAAAA
Picric AcidUUUAA
Potassium HydroxideAAAAAAAAAAA
Propionic AcidAAAAAAAAA
Propylene GlycolAAAAAAAAAAAA
Propylene OxideAAAAAAAAAU
Resorcinol, Sat.AAAAAAAAAAA
SalicylaldehydeAAAAAAAAAU
Salicyclic Acid, Sat.AAAAAAAAAAAA
Salt Solutions, MetallicAAAAAAAAAAA
Silicone OilAAAAAAAAAAAA
Silver AcetateAAAAAAAAAAA
Silver NitrateAAAAAAAAAAA
Sodium Acetate, Sat.AAAAAAAAAAA
Sodium Hydroxide, 1%AAAAAAAAAAA
Sodium Hydroxide 50%AAAAAAAAAAA
Sodium HypochloriteAAAAAAAAAAA
Stearic Acid, CrystalsAAAAAAAAAAAA
Sulfuric Acid, 60%AAAAAAAAAAA
Sulfuric Acid, 98%AAAAAU
Sulfur DioxideAAAAAAAAAA
Sulfur SaltsAAAAU
Tartaric AcidAAAAAAAAAAA
TetrahydrofuranAAAAAU
Thionyl ChlorideUUUU
TolueneAAAAAU
Tributyl CitrateAAAAAAAU
Trichloroacetic AcidAAAA
1,2,4-TrichlorobenzeneUUUU
TrichloroethaneUAUU
TrichloroethyleneUAUU
2,2,4-TrimethylpentaneAAAU
Tris buffer, solutionAAAAAAAAAAA
Undecyl AlcoholAAAAAAAAAAA
UreaAAAAAAAAAAAA
Vinylidene ChlorideUAUU
XyleneAAAAAU
Zinc StearateAAAAAAAAAAAA